Omdisponerer matkveite til fôr

Hvetekorn i en sekk

Norske Felleskjøp gjev kompensasjon for omdisponering av eit overskot av 8 734 tonn matkveite klasse 5 til fôr.

Inneverande sesong vil gi eit overskott av matkveite klasse 5 og Norske Felleskjøp har invitert til tilbod om kompensasjon for å bruke delar av overskotet til fôr.

Norske Felleskjøp har i dag vurdert dei innkomne tilboda om priskompensasjon for omdisponering av matkveite klasse 5 etter sesongen 2020 til bruk i fôr. Det er sett ei ramme for kvantum som kan bli omdisponert på 15 000 tonn i denne omgangen. Det kom inn tilbod om omdisponering av 16 434 tonn matkveite. Oppdatering av prognosar for marknadsbalansen seinare i sesongen vil ligge til grunn for eventuelle nye runder med omdisponering.

Norske Felleskjøp er pålagde å gjennomføre reguleringa så rimeleg som mogleg. Normalt vil vi ha valet mellom omdisponering og overlagring. Sjølv om overlagring  truleg vil vere lite aktuelt for matkveite av klasse 5 etter denne sesongen, vil vi på noverande tidspunkt ikkje godkjenne tilbod med pristilbod som overstig det som vil bli sett som grense for eventuell seinare overlagring.

Fordelinga av omdisponert korn går fram av tabellen:

Fordeling av tilbod oktober 2020

 

TILBOD

GODKJENT

KOMPEN-SASJON

 

Kvantum

Pris

Kvantum

Pris

Aktør

[tonn]

[kr/tonn]

[tonn]

[kr/tonn]

[kroner]

Mørk Engebretsen Invest as

597

298

597

298

177 906

Strand Unikorn AS

4 337

319

4 337

319

1 383 503

Østmøllene AS

1 000

350

1 000

350

350 000

Fiskå Mølle Moss AS

2 000

360

2 000

360

720 000

Mysen Kornsilo og Mølle SA

800

380

800

380

304 000

Felleskjøpet Agri SA

7 700

480

0

480

0

SUM

16 434

 

8 734

336

2 935 409

 

Alle aktørane får brev om godkjenninga  av innkomne tilbod.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.