Hvordan går det med soyaproduksjonen i Mosambik?

En av soyabøndene fikk besøk av Anne Kristin Syverstad i 2009.

En av soyabøndene fikk besøk av Anne Kristin Syverstad i 2009.

Hvor mange bønder er med? Utvikles landbruket? Får man tak i det man trenger? Er prosjektet bærekraftig?

Dyrking av soya i Mosambik er organisert i et prosjekt, finansiert av den norske ambassaden i Mosambik og drevet lokalt av Clusa. Prosjektet er inne i sitt andre av totalt fem år. Felleskjøpet er initiativtaker og garanterer for avsetning av produksjonen. Resultatene i prosjektet er svært gode og ligger et til to år foran de mål som er satt i prosjektplanen.

Snart 4000 bønder med

Et av hovedmålene er å øke antall bønder som får hjelp og øke avlingene. Denne sesongen har 3977 bønder deltatt i prosjektet, hvorav 1724 er kvinner. Totalt avling ble 3215 tonn, 185 % mer enn året før. Avlingsnivået ble 920 kg pr hektar, 11 % mer enn året før, og hver bonde produserte i gjennomsnitt 800 kg soya.

82 prosent hakkejordbruk

Et annet mål er å introdusere ny dyrkingsteknikk. Både oksepløying og traktor brukes. 10,5 hektar ble pløyd med okse i år, og 566 med traktor. Likevel er manuelt arbeid fortsatt den viktigste metoden. 2644 hektar ble utelukkende dyrket med handkraft. Det er ikke nok traktorer tilgjengelig.

Tilgang til kreditt er viktig

Det tredje målet er å øke tilgangen til gode og rimelig innsatsfaktorer. Bønder eier ikke sin jord, og har veldig lite penger. De har ikke tilgang til bank og små muligheter til å forbedre sitt liv gjennom å investere i økt produksjon. Prosjektet har klart å gi såvarekreditt til 3000 bønder, og kredit for bruk på mekanisk pløying, litt til plantevern, og noe til leie av arbeidskraft for hjelp med jordpreparering, luking og høsting.

Organisering gir styrke

Fjerde mål er å styrke bondeorganiseringen. Dette gjøres blant annet gjennom opplæring i organisasjonsledelse, finansledelse, lagring og kommunikasjon. 121 assosiasjoner (tilsvarer små lokale innkjøpslag) er med i prosjektet. Det legges stor vekt på å ha et kvinnefokus, og 24 av assosiasjonene er kvinnegrupper. Inntil nå er 105 av assosiasjonene lovlig registrert.

Satser på opplæring

Det siste målet er å forbedre kunnskapen om soyadyrking og miljøpåvirkning. Denne opplæringen skjer gjennom voksenopplæringsgrupper. Det er etablert 48 treningssentre og gitt opplæring til 1506 studenter, hvorav 1080 kvinner.

Clusa driver utviklingsarbeidet

Clusa (Cooperative League of USA) er en samvirkebasert amerikansk bistandsorganisasjon som driver utviklingsprosjekter i mange land. Clusa har en kontrakt med den norske ambassaden i Mosambik om å drive soyaprosjektet og en kontrakt med Norges Vel og Norske Felleskjøp om å drive Ikuru-prosjektet.

Kalender

8.00-16.00 14. november 2019

Norske Felleskjøp, Oslo

9.03-15.30 21. januar 2020

Siste nytt

- En streik i Felleskjøpet trumfer mottaksplikten og forsyningsplikten på korn. Det er force majeure – en ekstraordinær hendelse vi ikke har kontroll over, sier Eli Reistad, adm.dir i Norske Felleskjøp. 

- Kornavlingene ser ut til å bli dei beste på ti år, etter at tilgangen er justert opp litt frå august, melder Norske Felleskjøp.

Omsetningsrådet har i dag vedteke at omsetningsavgifta for korn i sesongen 2019/2020 skal vere 4 øre pr. kg.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.